Giriş Yap Kayıt Ol
Meslek Seçiminde Ailenin Önemi | Forum Balıkesir Firma Ve Etkinlik Portalı
Meslek Seçiminde Ailenin Önemi

Duygusal zekâ alanında önemli çalışmaları olan Goleman’a göre bireyin duyguların oluştuğu ve tepkilerinin geliştiği ilk sosyal ortam ailedir. Birey, hangi durumlarda hangi tepkileri göstereceğini aile içerisindeki etkileşimleri sayesinde öğrenir. Bu öğrenme süreci her zaman doğrudan gerçekleştirilmese dahi  ebeveynlerin  çocuk üzerinde rol model olarak sahip oldukları etki neticesinde gerçekleşir ve kesintisiz olarak doğumdan ölüme değin devam eden bir süreçtir.

Bu sürecin bir gerçeği olarak bireylerin meslek seçimi gibi bütün yaşamını etkileyecek kararların alınmasında da aile belirleyici olmaktadır. Anne ve babaların çocuklarının meslek seçimi gibi çok önemli bir konuda, meslekleri tanıtıcı yönlendirmede bulunmaları veya elde ettikleri bilgileri çocukları ile paylaşarak bunları tartışılabilir hale getirmeleri, çocuklarının ilgi duydukları bir mesleğe ilişkin onlarla sohbet etmeleri  çocuklarının yetenek ve ilgi alanlarını fark etmelerini ve bu alanda gelişmelerine katkı sunmalarını sağlar.

Çocuklarına meslek seçimi konusunda rehberlik ederken aşırı katı veya aşırı esnek yaklaşımlar sergileyen ailelerin çocuklarının karar verme yetenekleri üzerinde olumsuz etkisi olduğu günümüz dünyasında artık tartışılmaz bir gerçek olmuştur.


Genel olarak ailelerin sosyoekonomik yapıları, sosyokültürel durumları, bireylerin meslek kavramına bakışını ve yönelimini etkilemektedir. Ancak sosyoekonomik durum daha eğitim aşamasında çocukların meslek yönelimleri konusunda öncelikli olarak belirleyici olmaktadır.

Örneğin gecekonduda yaşayan bir ailenin çocuğunun eğitimi ve meslek yönelimi konusunda göstereceği yol ile üst gelir grubuna dâhil olan bir ailenin çocuğunun eğitimi ve meslek yönelimi konusunda göstereceği yol oldukça farklıdır. Burada belirleyici olan ailelerin sosyoekonomik durumlarına bağlı olarak eğitimden beklentileri olmaktadır.

Bu beklenti bireyin meslek yönelimi konusunda da yön verici olmaktadır. Birinci olarak örneklendirilen ailede kısa yoldan çocukların bir meslek edinmeleri ve para kazanacak evin geçimini sağlayacak noktaya gelebilmeleri için ağırlıklı olarak meslek okulları tercih edilirken; ikinci olarak örneklendirilen yüksek gelir grubuna dâhil olan ailenin çocuklarına yapacağı eğitim yönlendirmesi iş ve meslek seçiminden bağımsız kültürel bir aktivite olmanın ötesine geçmeyecektir. Ailenin sahip olduğu meslek çocukların meslek yöneliminde tıpkı sosyoekonomik ve sosyokültürel etkiler gibi zaman zaman belirleyici zaman zaman da didaktik olabilmektedir. 

Birey henüz hiçbir mesleği tanımazken anne veya baba figürünün sahip olduğu mesleği öğrenmektedir. Bu sürecin sonucu olarak anne veya babanın mesleki tatminini, başarısını ve hatta ebeveynin her akşam işten eve geldiğinde ihtiyacı olan dinlence diliminin artıp azalmasını bile gözlemleyerek ebeveynin yaptığı mesleğe yönelik bir bakış açısı kazanmaktadır. Bunların dışında ebeveynin yaptığı meslek ile sahip olduğu sosyal statü, saygınlık vb. etkenlerde bireyin meslek seçiminde etkili olabilmektedir.

Meslek yönelimine dair anne ve babanın yarattığı rol modelin dışında kardeş, ağabey, abla, hala, dayı gibi geniş aile de bireyin sevgi ve hayranlık duyduğu insanlarda etkileyici olabilmektedir. Ayrıca ailenin ata erkil, ana erkil, otoriter veya demokratik olarak tanımlanabileceği mümkünlüğünden yola çıkarak demokratik veya tutucu ailelerin meslek yöneliminde birbirinden çok farklı etkiler yarattığını söyleyebiliriz. 

Örneğin taassup derecesinde tutucu olan bir ailenin kız çocuğunun eğitimi ve meslek yönelimi konusundaki yaklaşımı ile erkek çocuğun eğitim ve meslek seçimine yaklaşımı aynı olmayabilmektedir. Ancak demokratik ve değişime açık ailelerde cinsiyet ayırt etmeksizin çocuklarının eğitimi ve meslek seçimi konusunda maddi kısıtları dâhilinde çocuklarına destek olabilmektedir. 

 

kez görüntülendi. / -- tarihinde eklendi.